Elektrik Tesisatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler |Tur Assist

Elektrik Tesisatı Hakkında Neleri Bilmeliyiz?

Kullanılan alana göre elektrik enerjisi gerekli olan yerlerde ve yine kullanılan alanın özellikleri doğrultusunda uygun anahtar, iletken, priz, sigorta gibi alt yapı elektrik malzemeleri kullanılarak hazırlanan teçhizata elektrik tesisatı denmektedir. Elektrik tesisatı döşemelerinde, montajı ya da tamiri kolay olarak görülen birtakım işlemler aslında oldukça uzmanlık gerektirir.

Elektrik Tesisatı

Elektrik Tesisatı

Kabloların genişliği, yüksekliği, hatta geçeceği noktalar bile proje aşamasında belirlenir. Çünkü elektrik tesisatlarındaki en ufak bir hata, elektrik çarpmasından yangına kadar bir dizi tehlikeli sonuçlar doğurur ve bu bakımdan insan sağlığını doğrudan etkiler.

Yukarıda belirtilen kritik sebeplerden dolayı elektrik tesisatları proje aşamasında birtakım yönetmeliklere tabidir ve yapılan işler yakından denetlenir. Öncelikle elektrik tesisatı projelerinin elektrik iç tüzük yönetmeliğine uygun olması gerekir. Yetkili bir mühendis tarafından onaylanan projenin, elektrik dağıtıcısı kurum tarafından da onaylatılması gerekmektedir.

Elektrik tesisatı uygunluk belgesi nedir?

Elektrik Tesisatı

Elektrik Tesisatı

Günümüzde ticari ve endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda, elektrik tesisatının periyodik kontrolü, sürdürülebilir hizmet, üretim ve iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.İş yerlerindeki çalışma ortamlarında elektrik tesisatının neden olduğu bazı aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması şirketlerin öncelikli sorumlulukları arasındadır. Bu bakımdan elektrik tesisatı ve ilgili sistemlerin periyodik olarak bakımı, önem arz eder. Gelişen teknoloji ile artan ihtiyaçlar beraber düşünüldüğünde, elektrik iç tesisatının yanı sıra tesisat bünyesinde kullanılan her türlü ekipmanın ve teçhizatın kontrolü belirli bir uzmanlık seviyesi gerektirmektedir.

Elektrik tesisatı uygunluk belgesi alabilmek için aşağıda bulunan hususların yerine getirilmesi konunun önceliği açısından ayrıcalık oluşturmaktadır:

– Elektrik tesisatı kesinlikle projeye uygun düzenlenmelidir.
– Kablo koruma borusu görevini tam yapmalıdır.
– Yer altı kablo tesisatı standartlara uygun olmalıdır.
– Motor gövdeleri topraklanmalıdır.
– Motorların plana uygun olarak monte edilmesi gerekmektedir.
– Aydınlatma, anahtar, buatlar ve prizler kontrolden geçmelidir, bağlantılar ve korunma sistemleri kontrol edilmelidir.
– Hat akımı koruma röleleri standartlara uygun tesis edilmelidir.

Elektrik tesisatı çeşitleri

Elektrik tesisatı çeşitleri sıva altı ve sıva üstü olarak iki kısma ayrılmaktadır. Sıva altı elektrik tesisatı sıvanın altına yapılır, böylece tesisat donanımın dışarıdan görünmesi engellenmiş olur. Sıva üstü tesisat ise adından anlaşılacağı üzere sıva üstünde yapılmaktadır.

Elektrik tesisatı elemanları nelerdir?

Elektrik tesisatlarında, iletkenlerden, kablolara, borulardan buatlara, kroşelerden prizlere kadar birçok araç kullanılır. Tüm bu elemanların kullanımı esnasında, ileride herhangi bir kaza ile karşılaşmaması adına azami dikkat gösterilmesi gereklidir. Örneğin duvar borularının döşenmesi binanın yıpranmamasına dikkat edilmelidir. Buatların, kasaların tavan, kapı ve pencerelere olan mesafesi, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği dikkate alınarak eşit mesafede olmalıdır. Kanal, buat, priz kutusu gibi elemanların birbiri ile olan bağlantılarının sağlamlığı sıkıca kontrol edilmelidir. Sağlık açısından anahtarları zemindeki buat içerisine değil, sütun ve bürotik blok üzerine yerleştirilmesi önem arz eder. Montaj işlemi yapılırken de kanalların genleşme durumları dikkate alınmalıdır.

Kaçak akım nedir?

Elektrik Tesisatı

Elektrik Tesisatı

Kaçak akım koruma anahtarları gelişen teknoloji ve standartlar gereği bir devrede ya da bir sistemde olmazsa olmaz elemanların başında gelmektedir. Kaçak akım, toprak hattı direncinin yüksek olması ya da toprak hattına bağlı kablonun başka bir yer ile temas etmesi nedeniyle elektrik tesisatından uzaklaştırılamaz. Böyle durumlarda elektrik kaçağı insan hayatı için tehdit oluşturmaya başlar. İşte kaçak akım rölesi, tesisattaki kaçak akımın herhangi bir problemden dolayı toprak hattı ile boşaltılamadığı durumlarda ana bağlantıyı keserek olası felaketleri engelleyen sigorta tipi röledir.

Kaçak akım rölesinin çalışma prensibi şu şekilde tanımlanır. Faz ve nötr arasındaki farkı hesaplayan ölçüm transformatörünün yardımıyla faz hattından geçen akım miktarı ile nötr hattından geçen akım miktarı arasındaki fark hesaplanır. Bu fark rölenin koruma amper değerini aştığında ise röle içindeki sigortayı attırarak elektrik bağlantısını keser.

Dünya standartlarına göre kaçak akım röleleri 30 mA ve 300 mA olarak üretilir. Bu standartların uygulanmasının tek sebebi insan sağlığını korumaktır. Çünkü kaçak akım belirli bir değere ulaştığında insanların sağlığına kalıcı zararlar verebilir ya da daha kötüsü ölümle sonuçlanan olaylara neden olabilir.

Tur Assist güvencesindeki @HOME konut yardım paketi, elektrik tesisatınızın bozulması, kısa devre yapması veya hasar görüp çalışamaz hale gelmesi durumunda, acil müdahale ve tamir hizmeti sağlamak için konutunuza konusunda uzman ve donanımlı elektrikçi ekibi gönderir. Üstelik @HOME konut yardım paketi, çilingir hizmetinden güvenlik hizmetine, cam kırılmasından su, kalorifer tesisatı arızalarının giderilmesine kadar geniş bir yelpazede evinizi ve sizleri güvenceye alır.

Ayrıca 7/24 hizmet veren çağrı merkezine ile konut yardım taleplerinizi iletebilir, @HOME konut yardım paketi ile Türkiye’nin her noktasında acil hizmet alabilirsiniz.

“Elektrik Tesisatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler” yazısından Elektrik Tesisatı kategorisine gidebilir ya da Tur Assist katkılarıyla hazırlanan Tesisat Blogu’na geri dönebilirsiniz.


TUR ASSIST TIKANIKLIK AÇMA FİYAT KARTELASI


Hizmet Türü

İşlem Süresi Banyo-Wc Gideri Tıkanıklık Açımı Lavabo-Yer Süzgeci Tıknanıklık Açımı Bina Ortak Gideri Tıkanıklık Açımı Yetersiz Eğim Kaynaklı Tıkanıklıklarda Kırım Gerektiren Durumlar (Kapama ve Malzeme Dahil)
Basit Usül (Telle Tıkanıklık Açma) Hizmet Birimi Fiyatı 1-2 saat 140.00 TL 115.00 TL Telle Açma Hizmeti Yok Ekspertiz Çalışması Yapılır. Tur Assist bilgisi ve müşteri onayı ile işlem yapılır.
Basit Usül (Telle Tıkanıklık Açma) Tur Assist Satış Fiyatı 1-2 saat 170.00 TL 140.00 TL Telle Açma Hizmeti Yok Ekspertiz Çalışması Yapılır. Tur Assist bilgisi ve müşteri onayı ile işlem yapılır.
Kimyasal Malzeme İle Tıkanıklık Açma (1 lt malzeme dahil) Hizmet Birimi Fiyatı 1-2 saat 175.00 TL 150.00 TL 300.00 TL Ekspertiz Çalışması Yapılır. Tur Assist bilgisi ve müşteri onayı ile işlem yapılır.
Kimyasal Malzeme İle Tıkanıklık Açma (1 lt malzeme dahil) Tur Assist Satış Fiyatı 1-2 saat 210.00 TL 180.00 TL 360.00 TL Ekspertiz Çalışması Yapılır. Tur Assist bilgisi ve müşteri onayı ile işlem yapılır.
Teknolojik Cihazla Tıkanıklık Açma (Hizmet Birimi Fiyatı) 2-3 saat 210.00 TL 175.00 TL 350.00 TL Ekspertiz Çalışması Yapılır. Tur Assist bilgisi ve müşteri onayı ile işlem yapılır.
Teknolojik Cihazla Tıkanıklık Açma (Tur Assist Satış Fiyatı) 2-3 saat 250.00 TL 210.00 TL 420.00 TL Ekspertiz Çalışması Yapılır. Tur Assist bilgisi ve müşteri onayı ile işlem yapılır.