Handyman Paketi

TANIMLAR

Şirket

TUR ASSIST Yardım ve Servis Limited Şirketi.

Lehdar

Handy Man’in adına düzenlendiği, konutta sürekli ikamet eden ve Şirket’e bildirilen kişidir.

Konut

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan, Şirket’e bildirilen, ticari olarak kullanılmayan, kiralama yoluyla veya mülkiyeti kendisinde olmak üzere daimi olarak ikamet ettiği/ettirdiği daire, müstakil villa ve evler (yalnız birden fazla kattan oluşan apartman ve binalar hariç) “KONUT” olarak anılacaktır.

Olay

Ürünün genel kapsamları dahilinde tanımlanan hizmet talepleri üzerinde sağlanan her bir organizasyon veya hizmet anlamına gelmektedir. Bu organizasyon veya hizmete bağlı verilecek her bir servis farklı bir olay olarak değerlendirilecek ve ayrı bir dosya açılacaktır.

Geçerlilik Süresi

Paket satış tarihi itibari ile 1 (bir) yıldır.

Handy Man

Ürün içeriğinde belirlenen ve açıklanan konutta ihtiyaç duyulan küçük ölçekli montaj, demontaj, onarım işlemleri.

Yöntem

Handy Man hizmetlerinin yılın 365 günü/24 saat olarak telefonla/veya email ile Şirket'ten talep edilmesi ve dosya açılması gerekmektedir. Şirket ise Handy Man hizmetlerini mesai saatleri içinde randevu esasına göre sağlayacaktır. Müşteri Temsilcisi (MT) Lehdar’ dan; hizmetin ayrıntılarının yanında tam isim ve adres, paket/sertifika numarası, telefon numarası gibi bazı ayrıntıların bilgisini alacak, sisteme kayıt edecek ve hizmet organizasyonunu başlatacaktır.

Teminat Özeti :

Limitleri : 3 saatlik işçilik ve ulaşım masrafları / 10 parça / Yılda 1 defa
Malzeme ve aşan işçilik süresi ile parça limiti üzerindeki işlemler Lehdar tarafından karşılanır.

TEMİNAT

Farklı bir asistans hizmeti kapsamına girmeyen durumlarda, Şirket, paket kapsamındaki konutta acil olmayan bir Handyman hizmeti için ulaşım masraflarını ve ilk üç saatlik işçilik ücretini (10 parçaya kadar) karşılayacaktır. Lehdar’ ın; kullanılan malzemelerin maliyetini ve uygun olduğunda, ortaya çıkması halinde aşan işçilik süresinin sorumluluğunu üstlenmesi gerekir. HandyMan hizmetini oluşturan işler münhasıran aşağıda belirtilmiştir:  
 • Banyo ve mutfak aksesuarlarının yerleştirilmesi.
  • Su deposu (Rezarvuar) mekanizmasının değiştirilmesi.
  • Özelliğini yitirmiş küvet derzlerinin sızdırmazlığının sağlanması.
  • Su bağlantısı olan yerlerde muslukların değiştirilmesi.
  • Aydınlatma noktaları olan yerlerde lambaların, armatürlerin montajı veya değiştirilmesi.
  • Mobilya takımının yerleştirilmesi, rafların montajı.
  • Perde montajı.
  • Duvarlara asılan resim, ayna veya dekoratif figürlerin yerleştirilmesi/yerine sabitlenmesi.
  • Prizlerin veya aydınlatma anahtarlarının farklı olanlar ile değiştirilmesi (yer değiştirmeden).
  • Teknolojik ekipmanların devreye alınması, bağlanması DTT, DVD, Dijital Kamera, Ev Sineması, Dijital Video, Bilgisayarlar, TV ve Video Konsolları.
Şirket, Lehdar tarafından talep edilmesinden itibaren en geç 48 saat içinde bu hizmet kapsamında yer alan işleri yerine getirmek amacıyla ilgili profesyonellerle bağlantı kurmayı garanti eder; her iki taraf bu işler için, tatil günlerinde olmamak üzere, iş günleri içinde Pazartesi gününden Cuma gününe kadar 09:00 - 19:00 saatleri arasında bu işlerin yapılması için randevu oluşturulması hususunda mutabakat sağlamıştır.

İSTİSNALAR :

 • Lehdar ayrıca verilen her hizmette ortaya çıkabilecek fazla çalışma süresi ve teminat kapsamını aşan parça sayısının işlem maliyetini üstlenecek olup Şirket münhasıran ilk üç saatlik işçilik maliyetini, 10 adet parça limitine kadar üstlenmek zorunda olacaktır.
 • Kullanılacak ürün, sarf malzeme ve aksesuarlar Lehdar’ a aittir.
 • Montaj yapılacak yerin veya alanın montaja uygun ve tüm tesisat (elektrik, su, doğalgaz vb.) bağlantıları hazır olmalıdır.
 • Montaj yerinin montaja hazır haline getirilmesi için yapılması gereken kırım, atım, tesisat çekimi benzeri uygulamalar ücrete tabidir.
 • Lehdar’ ın sahip olduğu ürün kaynaklı hasar ve arızalar kapsam dışıdır.
 • Lehdar’ ın sahip olduğu ürünün taşınılan konut yapı ve tesisatlarla uyum sağlamaması gibi problemler kapsam dışıdır.
 • Ürünlerin montajı esnasında ihtiyaç olunan ama ürünün eski, üretimin durdurulması ve yedek parçasının bulunamaması gibi hallerde ürünün montajı kapsam dışıdır.
 • HandyMan paketinde belirtilen maksimum süre ve adet üzeri herbir parça için Lehdar’ a bildirilen ve mutabık kalınan fiyat listesi üzerinden ekstra ücret alınır.

GENEL İSTİSNALAR

 1. Lehdar’ ın bu ürün içeriğinin uygulamaları esnasında dolaylı veya dolaysız  meydana gelen  bedensel ve maddi zararlar,
 2. Lehdar tarafından kasıtlı olarak meydana getirilen hasarlar,
 3. Mücbir sebepler, doğal felaketler (Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kazalar), dolaylı veya dolaysız savaş, iç savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet nizamının güvenliğini etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı meydana gelen hasarlar nedeniyle işin ifa edilememesi, edilmesi esnasında hasarların vuku bulması, vb.,
 4. Şirketin ön onayı veya kabulu olmaksızın Lehdar tarafından yapılan harcamalar,
 5. Şirket, verdiği hizmetler haricinde, konutta meydana gelen her türlü zarar ya da kayıp ya da masraflardan sorumlu değildir.

HİZMETLERİN DÜZENLENMESİ

Sağlanan hizmetler, Şirket tarafından yönlendirilecek hizmet birimleri veya profesyonel şirketler tarafından yerine getirilecektir.
Genel İş Akışı:
   • Lehdar kendisine bildirilen telefon veya email adresinden talebini Şirket’e iletir.
   • Şirket, anlaşmalı hizmet birimlerinden birini görevlendirir ve Lehdar ile randevulaştırır.
   • Hizmet birimi konutu ziyaret eder ve taleplere bağlı maliyet çıkarır.
   • Önce Şirkete bilgi verir ve kapsam-kapsam dışı işlerin maliyeti belirlenir.
   • Kapsam-kapsam dışı taleplere bağlı içerik ve maliyet Lehdar ile paylaşılır.
   • Lehdar’ ın onayına bağlı hizmetler sağlanır ve teslimi yapılır.
Sağlanan hizmetler, Şirket tarafından bizzat görevlendirilen şirketler, hizmet birimleri veya profesyoneller tarafından yerine getirilmesi Lehdar’ ın isteğine bağlıdır. Şirket, Lehdar’ ın kendi yaptırdığı işlemlerden dolayı sorumluluk altına girmez.
Call Now Button