Konut Acil Yardım Paketi

TANIMLAR

Lehdar

Tur Assist’e bildirilen Paket sahibi kişi ve aynı ikametgahta oturan eşidir. (2 kişi)

Şirket

TUR ASSIST Yardım ve Servis Limited Şirketi.

Konut

Lehdar’ın adres olarak hizmetin başlangıcında Tur Assist’e bildirdiği, ikamet amaçlı müstakil olarak kullanılan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan mesken.

Olay

Her bir teminat için belirlenen şartlar, limitler ve istisnalar çerçevesinde olmak üzere; Tesisat/Elektrik İşleri için OLAY, “Tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasara bağlı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak her bir tamirat anlamına gelmektedir. Cam İşleri için OLAY, kırılan her bir yekpare camın takılması anlamına gelmektedir. Çilingir İşleri için OLAY, her bir kilidin açılması anlamına gelmektedir.

Geçerlilik Süresi

Paket satış tarihi itibariyle 1 (bir) yıldır.

1 - ACİL YARDIM HİZMETLERİ

Kapsam

Şirket, hizmet başlangış tarihi itibariyle Paket süresi içerisinde oluşabilecek olaylar karşısında konutu korumak maksadıyla bu ürün kapsamındaki acil ev yardım hizmetlerini aşağıda tanımlanan açıklamalar, şartlar, istisnalar ve ekonomik limitler çerçevesinde tüm Türkiye’de sağlayacaktır.

1.1 Su Tesisatı

Lehdar’a ait konut içindeki sıhhi tesisat, direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb. tesisat hariç) kadar ki kısmı kapsar. Konutun iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması durumunda ve böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda Şirket gerekli acil tamiri yerine getirecektir. Şirket, paket başlangıç tarihi itibariyle paket kapsamına giren herbir olay için, paket kapsamında belirtilen süre defa ve limitler dahilinde malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İçerik

 • Arıza Tamir İşi:
  • Sıva üstü veya altı pis su borularındaki sızıntı ve akıntının tamiri,
  • Sıva üstü veya altı patlayan veya sızıntı yapan temiz su borunun tamiri,
  • Sıva üstü veya altı patlayan veya sızıntı yapan kalorifer borunun tamiri,
  • Radyatörlerde meydana gelen akıntı ve sızıntıların tamiri,
  • Patlayan spiral (fleksi) boruların tamiri,
  • Küvet, lavabo, kozet gider pis su akıntılarının tamiri,
  • Küvet ve lavabo sifon akıntı ve sızıntı tamiri,
  • Yer gideri (sifonu) sızıntı ve akıntının tamiri,
 • Arızaya Bağlı Parça Değişimi:
  • Patlayan spiral (fleksi) boruların değişimi (malzeme dahil),
  • Kırılan tuvalet taşının, klozetin, rezervuarın ve lavabonun yenisi ile değiştirilmesi (malzeme hariç)
  • Arızalı batarya, musluk, ara musluk değişimi (malzeme hariç)
  • Radyatör değişimi değişimi (malzeme hariç)
!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Paket kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart temel su tesisat malzemesi kullanılır (su borusu, gider borusu, spiral vb.).
!!! Aksesuar malzemeler paket kapsamı dışında olup Lehdar tarafından karşılanır (batarya, musluk, küvet, lavabo, klozet, rezervuar vb.).

İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır.

 • a) Konut içerisindeki sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri.
 • b) Konutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, (tesisat veya diğer donanımların sızıntı veya kırılmasından kaynaklanmış dahi olsa)
 • c) Su borularına bağlı her türlü eletrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları vb. sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri,
 • d) Hasar kaynağı (tesisat) Lehdar konutunda olsa dahi, binanın ortak kullanım veya üçüncü şahısların (komşuların) kullanım alanlarında vereceği hasarın tamiri kapsam dışıdır.
 • e) Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat Lehdar’ın kullanım alanında olsa bile konut'a ait olarak kabul edilmeyecektir.
 • f) Her türlü su tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları.
 • g) Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.

1.2 Elektrik Tesisatı

Lehdar’a ait konut içindeki elektrik tesisatı, konuta ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına kadarki kısmı kapsar. Hasarın kayanağı konutun içinde bulunduğu sürece elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde ve böyle bir tamiratın mümkün olduğu durumlarda, Şirket, tesisatı çalışır hale getirmek için gerekli acil tamir hizmetini sağlayacaktır. Şirket, paket başlangıç tarihi itibariyle paket kapsamına giren herbir olay için, paket kapsamında belirtilen süre defa ve limitler dahilinde malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İçerik

 • Arıza Tamir İşi:
  • Herhangi noktadaki elektrik tesisatındaki arızanın tamiri,
  • Lamba duyunun tamiri,
  • Tavan armatürünün tamiri,
  • Kaçak akım rölesinin tamiri,
  • Buat kutusunda meydana gelen arızanın tamiri,
  • Elektrik anahtarının tamiri,
  • Elektrik prizinin tamiri,,
  • Dimmer elektrik anahtarının tamiri,
  • Sigortanın tamiri,
  • Sigorta kutusunun tamiri,
 • Arızaya Bağlı Parça Değişimi:
  • Arıza sonrası hasar gören lamba sortisinin değişimi,
  • Arıza sonrası hasar gören spot lamba sortisinin değişimi,
  • Arıza sonrası hasar gören elektrik anahtarı sortisinin değişimi,
  • Arıza sonrası hasar gören priz sortisinin değişimi,
  • Arıza sonrası hasar gören topraklama sortisinin değişimi,
  • Arızalı duy, elektrik armatür, kaçak akım rölesi, elektrik anahtarı, priz, dimmer, spot, sigorta vb. malzemenin değişimi,

!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Poliçe kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart temel elektrik tesisat malzemesi kullanılır.

!!! Aksesuar malzemeler paket kapsamı dışında olup Lehdar  tarafından karşılanır (elektrik anahtarı, priz, dimmer, duy, spot, sigorta, kaçak akım rölesi  vb.).

musluk, küvet, lavabo, klozet, rezervuar vb.).

İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır:

 1. Elektrik tesisatından bağımsız yardımcı malzemelerin değiştirilmesi,
 2. b) Elektrik tesisatında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olsa dahi elektrikle çalışan ısıtıcı, ev elektrikli eşyaları vb. cihazların tamiri,
 3. c) Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri,
 4. d) Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda olması,
 5. e) Her türlü elektrik tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları,
 6. f) Ana elektrik tesisatına sonradan yapılan ek tesisat arızaları.

1.3 Cam Hizmetleri

Konutun dış cephesinde bulunan dikey camların kırılma yada çatlama sonucu hasar görmesi durumunda, Şirket hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecektir. Şirket, paket başlangıç tarihi itibariyle paket kapsamına giren herbir olay için, paket kapsamında belirtilen süre, defa ve limitler dahilinde malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İçerik

 • Değiştirme:
  • Kırılmış veya çatlamış düz camların değiştirilmesi,
  • Kırılmış veya çatlamış buzlu camların değiştirilmesi
  • Kırılmış veya çatlamış cam kapının değiştirilmesi,
  • Kırılmış veya çatlamış çift (ısıcam) camın değiştirilmesi,
  • Kırılmış veya çatlamış özel nitelikli camların (temperli-damperli, renkli, lamine vb.) değiştirilmesi

!!! Birebir yakın ürün baz alınır. Ürün kapsamında ve limitler dahilinde kalmak üzere standart cam malzeme kullanılır.

!!! Aksesuar malzemeler paket kapsamı dışında olup Lehdar tarafından karşılanır (cam kapı motoru-makinası, cam kapı aksesuarları, cam üzeri reklam boyama/yapıştırmaları vb.)

İstisnalar

 • Ayna benzeri ürünlerin değiştirilmesi,
 • Vitray benzeri sanat işçiliği gerektiren ürünlerin değiştirilmesi,

1.4 Çilingir Hizmetleri

Anahtarların çalınması, kaybedilmesi veya hırsızlık sonucu kilitlerin hasar görmesi ya da herhangi bir nedenle kilitlerin arızalanması sonucu konuta hiçbir giriş yolunun bulunmaması durumunda, Şirket gerekli acil çilingir hizmetini sağlayacaktır. Şirket, paket başlangıç tarihi itibariyle paket kapsamına giren herbir olay için, paket kapsamında belirtilen süre, defa ve limitler dahilinde malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İçerik

 • Görev:
  • Anahtar kaybına bağlı dış kapının açılması,
  • Anahtar çalınmasına bağlı dış kapının açılması,
  • Anahtarın içerde unutulmasına bağlı dış kapının açılması,
  • Anahtarın kapı arkasında unutulmasına bağlı dış kapının açılması,
  • Barelin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması,
  • Kilidin arızalanmasına bağlı dış kapının açılması,
  • Hırsızlık amaçlı zarar verilmiş çalışamaz haldeki dış kapının açılması,
 • Değiştirme:
  • PVC, ahşap, demir, çelik veya alüminyum dış kapı kilidinin arıza sonrası çalışamaz haldeki kilidin değiştirilmesi,
  • PVC, ahşap, demir veya alüminyum dış kapı kilidinin arıza sonrası çalışamaz haldeki barelin değiştirilmesi
o PVC, ahşap, demir, çelik veya alüminyum dış kapı kilidinin arıza sonrası çalışamaz haldeki kilidin değiştirilmesi, o PVC, ahşap, demir veya alüminyum dış kapı kilidinin arıza sonrası çalışamaz haldeki barelin değiştirilmesi,

İstisnalar

 • Anahtarların kopya edilmesi,
 • İsteğe bağlı kilit veya barellerin değiştirilmesi,
 • İsteğe bağlı kapının açılması,
 •  

DİĞER KOŞULLAR

1) Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Lehdar’ın bu ürünün koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır.
2) Lehdar ;

a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edecektir.

c) Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.

d) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

3) Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.
4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu üründen daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans ürünü varsa, bu ürün kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

İSTİSNALAR

1) Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :<bR

a) Bu ürün kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,

b) Bu ürün kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve paketin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,

c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,

d) Terorizm, savaş, isyan ve ayaklanmalar,

e) Silahlı kuvvetler, güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,

g) Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,


2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a) Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,

b) Bu ürün kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, konutta bulunan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,

c) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.

PAKET KULLANIM DETAYLARI

Paket Defa ve Limit Bilgileri
Hizmet AdıDefa/YılLimit/Yıl
Su Tesisatı1750TL
Elektrik Tesisatı1750TL
Cam Hizmetleri11.000TL
Çilingir Hizmetleri11.000TL

Paket Başlangıç Tarihi: Paket satınalma tarihidir.

Paket Aktivasyon Tarihi: Paket satınalma tarihinden itibaren 15 gün süreyle muafiyet uygulanmakta olup 15. gün itibariyle paket aktivasyonu gerçekleştirilerek kullanıma açılacaktır.

Paket Kullanım Süresi: Başlangıç Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.

Call Now Button