Kullanım Sularının Kalitesini Hangi Etmenler Belirler?

Kullanım Sularının Kalitesi

Bir suyun kalitesi, su daha atmosferde buhar halindeyken yağmur damlası, kar veya dolu olarak yeryüzüne düşerken oluşur. Suyun akışı esnasında yağışla beraber gelen birçok bakteri ve çevre kirliliği suyu pisleten temel etkenlerdir. Üstelik yeryüzündeki sular birbiriyle bağlantılı olduğundan herhangi bir bölgedeki kirlilik, ekosistemdeki etkileşim nedeniyle farklı bölgelere de taşınır.

Su Kalitesini Etkileyen Kriterler Nelerdir?

  1. Su havzası içme ve kullanım sularının temin edildiği yüzey ve yeraltı su kaynaklarından oluşan doğal su toplama alanıdır. Su havzalarının genel çevre kirliliği sebebiyle pislenmesi su kalitesini belirleyen en temel etmenlerdendir.
  2. Kullanım suları arıtma tesislerinde klor ile dezenfekte edilir. Ancak su içerisindeki organik maddeler arındırılmazsa klorun bu organik maddelerle reaksiyona girmesi sonucunda insan sağlığına zararlı trihalometanlar ortaya çıkar.
  3. Şehir şebeke sisteminde standartları karşılamayan borular su kaçaklarının yanı sıra kullanım sularının içine çamur, kanalizasyon vb. insan sağlığını tehdit eden yabancı maddelerin karışmasına neden olur.
  4. Arıtma tesislerinde suların standartlar dahilinde arıtılması, uygun borularla hijyenik olarak bina girişine getirilmesi kullanım sularının kalitesini garanti etmez. Yerleşim alanlarındaki sıhhi tesisat, insan sağlığına zararlı maddelerin kullanım sularına karışmasına sebebiyet verebilir. Söz gelimi, suyun beklediği depoların düzenli olarak dezenfekte edilmemesi, temiz su tesisatında dayanıklı ve uygun boruların kullanılmaması, atık su tesisatının temiz su tesisatına karışması gibi sebepler kullanım sularının kirlenmesine sebebiyet verebilir.

Kullanım Sularında İstenmeyen Bazı Maddeler Nelerdir?

Amonyum (NH4): Sularda tat ve koku problemi yaratır. Suya evsel veya endüstriyel atıklar ya da gübre karıştığını gösterir.
Azot (N): Bakteriler tarafından besin kaynağı olarak kullanılan sularda sık görülen bir parametredir.
Nitrat (N03): Suda nitrat konsantrasyonunun artmasına neden olan maddeler tarımda kullanılan gübreler, evsel ve endüstriyel atıklardır.
Nitrit (NO2): Nitrit suda mikrobiyolojik kirlenmenin bir göstergesidir. İçme sularında kesinlikle bulunmaması gerekir.
Amonyak (NH3): Amonyak doğal sularda genellikle amonyum azotu (NH4) halinde bulunur. Kimyasal ve fiziksel olaylar sonucunda oluşan amonyağın sağlığa zararı yoktur ancak mikroorganizma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan amonyak tehlikelidir.
Bor (B): İçme ve kullanma suyundaki borun, su ürünleri ile diğer hayvanlar üzerinde çeşitli zararları saptanmıştır.
Demir (Fe): Demir sularda yaygın bir kirleticidir. Oksijen ya da bir başka bir oksitleyici etkenle karşılaşan çözünmüş demir, çözünemez hale geldiğinden çökelir ve suda paslı bir renk alır. Bakteriler, demirden kaynaklanan kirlenme sorunlarını daha da artırır.

Tur Assist Su Tesisatı ekipleri tüm Türkiye’de 7/24 hizmetinizde!

Evlerdeki su tesisatları, kullanıma uygun temiz suyun musluklara gelmesini sağlayan temiz su tesisatları ve atık suların kanalizasyona ulaşmasını sağlayan kirli su tesisatlarından oluşur. Gerek eski gerek yeni evlerde sık sık tesisat arızaları ile karşılaşırız.

Pis su tesisatında görülen arızaların başında yanlış kullanım sonucu oluşan tıkanıklıklar gelir. Tıkanıklığı açmak için bilinçsizce kullanılan kimyasal maddeler, tesisatta delinme gibi ikincil sorunlara da yol açabilmektedir. Sadece kullanıcı hatası nedeniyle değil, boruların çürümesi, tesisatta yanlış malzeme kullanılması, kötü işçilik gibi farklı nedenlerle de sık sık atık su tesisat sorunları oluşur.

Temiz su tesisatına geldiğimizde, sorunlar genel olarak kalitesiz malzeme kullanımı ya da işçilik hatasından kaynaklanmaktadır. Sebebi her ne olursa olsun, evinizdeki tesisatta oluşan arızalar, yaşam kalitenizi olumsuz olarak etkiler.

“Kullanım Sularının Kalitesini Hangi Etmenler Belirler?” başlıklı yazımızdan Su Tesisatı kategorisine gidebilir ya da Tur Assist katkılarıyla hazırlanan Tesisat Blogu’na geri dönebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button